...S...E....L....E...N....A

قـالـب هـاے دختـرونـ ـﮧ (میـس آنجلینـ ـا)